Servisne informacije

Sve informacije
 • 16.03.2016.
  PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANJA PRIGOVORA I REKLAMACIJA KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA - NA SRPSKOM, MAĐARSKOM I HRVATSKOM JEZIKU

  više
 • 13.06.2016.
  BLAGAJNA U BAJMOKU PRESTALA SA RADOM

  više
 • 14.04.2015.
  INFORMATOR O RADU

  više
 • 15.04.2014.
  RADNO VREME BLAGAJNE PREDUZEĆA

  više

Aktuelno

U petak, 20. maja 2016. godine organizovana je simulacija rada poslovodstva i interventnih ekipa vodovoda u postupcima,... (...)

U Zelenoj sali Gradske kuće je u sredu, 25. maja 2016. godine zaključen ugovor o realizaciji investicije na Centralnom... (...)

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na... (...)

U Novom Sadu, 19. i 20. aprila 2016. godine održana je Početna bančmarking radionica u kojoj su pored predstavnika JKP... (...)

Ostale vesti