OBAVEŠTENJE ZA MEŠTANE BAJMOKA

13.10.2017.

SEZONSKO ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE

Obaveštavamo građane-korisnike naših usluga u Bajmoku, da će se

u ponedeljak, dana 16.10., a zaključno sa petkom 20.10, svakodnevno

u periodu od 08 do 14 sati, vršiti sezonsko ispiranje vodovodne mreže

naselja. Prilikom ovih radova moguća je pojava zamućenja vode, kao

i pada pritiska u mreži.