Informacije

Omogućiti i pristup radi mesečnog očitavanja

Gradsko veće Grada Subotice dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora preduzeća

Račun za objedinjenu naplatu komunalnih usluga pored obaveznih zakonski propisanih elemenata sadrži i dodatne informacije od značaja za korisnike komunalnih usluga

INFORMATOR O RADU

14.04.2015.

Informator o radu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica