Типична питања и одговори

РАЧУН ПРЕВЕЛИК – НИСАМ ПОТРОШИО ТОЛИКО ВОДЕ

Питање: Пре месец дана добио сам рачун за утрошену воду. Сматрам да је рачун превелик и да нисам потрошио толико воде, па вас молим да ми умањите рачун.

Одговор: На полеђини Вашег рачуна у ставу 9. наведено је да је РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 15 дана по добијању рачуна. После овог рока рачун се сматра исправним и рекламација се не може уважити.

Питање: Пукла је водоводна цев у мом дворишту и истекла је велика количина воде. С обзиром да квар није настао мојом кривицом, молим вас да ми отпишете дуг за утрошену воду.

Одговор: Квар у вашем дворишту настао је на интерној водоводној инсталацији за чију исправност је одговоран потрошач. У случајевима када такве кварове који нису на видљивом месту и уочљиви отклони водоинсталатер – овлашћено лице са регистрованом фирмом, постоји могућност отписа дела дуга на основу достављеног рачуна.

Питање: Утврдио сам да је водокотлић у мом купатилу био неисправан, те сам га заменио. Међутим, исцурила је већа количина воде, па вас молим да ми умањите рачун за утрошену воду, јер та вода није потрошена него је само отишла у канализацију.

Одговор: Нисмо у могућности да вам умањимо рачун за утрошену воду, јер је квар настао на вашој интерној водоводној инсталацији, и то на видљивом и уочљивом месту (водокотлић). Отпис дуга је могућ само у случајевима ако је квар отклоњен на инсталацијама које нису на видљивом и уочљивом месту.

Питање: Пукла је зимска славина у мом дворишту и исцурила је велика количина воде. Квар је отклонио мој комшија, те вас молим да ми умањите рачун, јер је вода исцурила мимо моје воље.

Одговор: Сва водоводна инсталација која се налази после водомера сматра се интерном водоводном инсталацијом, за чију исправност је одговоран потрошач. Квар који је настао на интерним инсталацијама потрошача које нису на видљивом месту и уочљиве, може да отклони искључиво овлашћено лице. С обзиром да квар на вашој интерној инсталацији НИЈЕ ОТКЛОНИЛО ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, нисмо у могућности да вам изађемо у сусрет.

Питање: У тешкој сам материјалној ситуацији ..., нисам у могућности да одједном и у целости исплатим дуг за утрошену воду, па вас молим да ми одобрите исплату дуга у више месечних рата.

Одговор: У таквим случајевима смо у могућности да Вам понудимо отплату дуга на максимално 4 једнаке месечне рате, уз обавезу плаћања текућих рачуна. Изјаву о измиривању дуга на рате можете потписати на шалтеру РЕКЛАМАЦИЈЕ у року од 5 дана од пријема ове информације.

У случају да Вам је већ репрограм претходно одобрен и да нисте испоштовали утврђену динамику плаћања, нисмо у могућности да Вам одобримо исплату дуга на рате.

Питање: Данас је дошла екипа ЈКП “Водовод и канализација” да ми искључе воду због дуга. У тешкој сам материјалној ситуацији ..., и нисам у могућности да одједном и у целости исплатим дуг за утрошену воду, па вас молим да ми одобрите исплату дуга у више месечних рата.

Одговор: Нисмо у могућности да вам изађемо у сусрет, јер већ постоји налог за ваше привремено искључење са јавне водоводне мреже. ПРЕТХОДНО СТЕ ДОБИЛИ РАЧУНЕ И ОПОМЕНУ и тада сте могли да затражите репрограм дуга, али то нисте учинили. Након издатог налога за привремено искључење нисмо у могућности да одобравамо репрограм дуга.

Питање: Службеник на шалтеру рекао ми је да се мој дуг у износу од 1.152,00 динара односи на неплаћену погонску спремност система. Шта то тачно значи?

Одговор: ПОГОНСКА СПРЕМНОСТ СИСТЕМА је фиксни трошак који плаћа сваки потрошач у једнаком износу сваког месеца, без обзира да ли има потрошње воде. Трошак погонске спремности система износи 124,80 динара месечно. Одлуку о наплати погонске спремности система донело је Градско веће Града Суботице.

Питање: Добио сам обрачун за утрошену воду у којем стоји да сам у периоду од 01.08.2013. до 31.10.2013. године потрошио 248 кубних метара воде, што није реално. Молим вас да ми умањите рачун и да ми наплатите само онолико воде колико и иначе трошим.

Одговор: У претходна 3 обрачунска периода овлашћеним лицима предузећа НИЈЕ БИЛО ОМОГУЋЕНО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА на Вашој адреси, што је супротно Одлуци о јавном водоводу Града Суботица. У складу са том Одлуком за тај обрачунски период дати су Вам просеци, али је утврђена разлика у односу на дате просеке приликом последњег очитавања.  У претходном периоду нисте пријавили право стање на водомеру, нисте поднели ни рекламацију на мале просеке, те нисмо у могућности да Вам умањимо дуг за утрошену воду.

Питање: Добио сам обрачун за утрошену воду у којем стоји да сам у периоду од 01.08.2013. до 31.10.2013. године потрошио 248 кубних метара воде, што није реално. Сматрам да је водомер неисправан и молим вас да ми га замените и да ми отпишете дуг.

Одговор: Водомер на вашој адреси постављен је 2011. године и законски рок за његову замену истиче 2016. године. Увећана потрошња може бити резултат већег трошења воде у вашем домаћинству, или квар на интерним инсталацијама за чију исправност је одговоран потрошач. Позивамо вас стога да пре свега преконтролишете исправност водоводних инсталација у вашем домаћинству. Уколико утврдите да на водоводним инстаслацијама нема квара, а ви сумњате у исправност водомера, упућујемо вас на Дирекцију за мере и драгоцене метале - Одсек за контролу и надзор Суботица, јер је та институција једина надлежна за ванредно испитивање водомера. Дирекција се налази на адреси Сегедински пут 58, телефон: 024 548 459.

Питање: Пре три месеца радници ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица променили су ми водомер. Након тога добио сам рачун у којем пише да сам за три месеца потрошио 115 кубних метара воде, што је нереално. Сматрам да је дошло до неке грешке и да стање на скинутом водомеру није добро очитано, те вас молим да ми умањите рачун.

Одговор: Дана 04.10.2013. године овлашћени радници ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица извршили су законску замену водомера и том приликом издата вам је ПОТВРДА О СКИДАЊУ И ЗАМЕНИ ВОДОМЕРА, на којој је наведено да стање на скинутом водомеру износи 442 m3. Ту потврду са наведеним стањем у име потрошача потписали сте ви лично. Из горе изнетог разлога нисмо у могућности да вам изађемо у сусрет.

Питање: Увидом у рачун који сам добио, установио сам да једна моја уплата дана 23.01.2013. у износу од 5.000,00 динара није прокњижена. Молим вас да исправите грешку.

Одговор: Увидом у нашу евиденцију, нисмо пронашли Вашу уплату, те је потребно да нам доставите ДОКАЗ О УПЛАТИ (признаницу, уплатницу или неки други доказ), како бисмо могли да исправимо грешку.

Питање: Купио сам стан и желим да ми убудуће рачун за воду стиже на моје име. Шта је потребно да урадим?

Одговор: Неопходно је да нам доставите ДОКУМЕНТ на основу којег ћемо вам преписати водоводни прикључак (купопродајни уговор, уговор о закупу, уговор о поклону и сл.)

Питање: Молим вас да промените број чланова домаћинства у мом стану. Ћерка ми је отишла на факултет у Нови Сад и сад нас више нема четворо у стану него троје.

Одговор: ИЗМЕНЕ БРОЈА ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА у кућним саветима се признају само ако су достављене у року, до задњег дана у месецу за текући месец, од стране председника скупштине станара, а ако кућни савет нема председника измена се врши лично уз писмену изјаву и фотокопију личне карте.

У случају да у згради на вашој адреси нема председника скупштине станара, молимо вас да лично дођете у просторије ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица ради одјаве члана домаћинства.

Питање: Желим да одјавим потрошњу воде у мом стану у згради, јер због посла одлазим у иностранство и стан ће бити празан годину дана.

Одговор: Позивамо вас да се обратите председнику скупштине станара у вашој згради и да код њега пријавите да у следећих годину дана у вашем стану неће живети нико, о чему ће он онда обавестити ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Напомињемо да ће за стан и даље остати обавеза плаћања погонске спремности система у износу од 96,00 динара месечно, без обзира да ли има потрошње или не. Одлуку о наплати погонске спремности система донело је Градско веће Града Суботице.

Питање: Комшија у мојој згради има пријављеног 1 члана домаћинства, а у стану живе троје, молим вас да то исправите.

Одговор: Измене броја чланова домаћинстава у кућним саветима се признају само ако су достављене у року, до задњег дана у месецу за текући месец, ОД СТРАНЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ СТАНАРА, а ако кућни савет нема председника измена се врши лично уз писмену изјаву и фотокопију личне карте.

У нашој евиденцији председник скупштине станара у Вашој згради је Петар Петровић из стана бр. 5, па вас позивамо да њему пријавите овај проблем, јер је једини он овлаштен да пријављује и одјављује бројеве чланова домаћинства у вашој згради.