Miért döntöttünk a nemzetközi szabványok követelményeinek alkalmazása mellett ?!

A kommunális infrastruktúrának, valamint a közműtevékenységnek is különleges jelentősége van a mindennapi élet, a gazdálkodás, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjából. A vízellátás és szennyvíztisztítás építményei, valamint az ivóvíz- és csatornahálózat nem tud olyan vonzó lenni, mint a magas épületek és hidak, ezeket nem kíséri akkora közérdeklődés, mivel rendszerint a városokon kívül vagy a föld mélyén találhatóak, és ezért az egyszerű szemlélő számára láthatatlanok. A tervdokumentációk elkészítése és a létesítmények és közműhálózatok kiépítése egy hosszadalmas folyamat, de ezek hosszú életű objektumok, melyeknek azonban mind a kiépítése, mind pedig az üzemeltetése és karbantartása igen költséges.

A közösségünk, a gazdaság, a polgárok, a helyi közösségek, az intézmények… mindenképp a foglalkoztatottainkkal együtt ÉPÍTETTÉK és ALAKÍTJÁK a közvállalatunk küldetését és jövőképét immár fél évszázada, elsősorban a fogyasztók ELÉGEDETTSÉGÉT tartva szem előtt.

Valójában ennek a fél évszázadnak az eredményeit, valamint a hasonló hazai és külföldi vállalatokkal történt tudásmegosztás és tapasztalatcsere tanulságait ALKALMAZZUK MA a munkánk és a fejlesztéseink során. Ez hozzájárult ahhoz, hogy teljesíthessük a nemzetközi szabványok tanúsításának, bevezetésének és alkalmazásának követelményeit a vállalatirányítás minden fontos területén.

2013 márciusának elején, a szabványok követelményeinek megfelelően, megkezdtük a vállalat átszervezését az új, folyamatszemléletű megközelítéssel összhangban. Ez azt jelenti, hogy belülről is olyanokká kívánunk válni, amilyennek A POLGÁROK – A FOGYASZTÓINK SZERETNÉNEK LÁTNI BENNÜNKET KÍVÜLRŐL.

  • Világosan meghatároztuk a határokat és a kölcsönös kapcsolatokat, eljárásokat, folyamatokat, mérhető célokat és a megvalósításuk követését, 4 termelési ágazat esetében, miközben az összes egyéb szolgáltató szervezeti egységet ezeknek, illetve a fogyasztóknak RENDELTÜK ALÁ!
  • A hangsúly az ÜGYFÉLKAPCSOLATON és a munkafolyamatok MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉN és VÉDELMÉN, vagyis az ivóvízen és a megtisztított szennyvízen, a vízórán – mint a pontos mérés legfontosabb eszközén, és a vízfogyasztáshoz való ésszerű hozzáálláson van!