apr
2020
21

MOGUĆNOSTI ELEKTRONSKOG PLAĆANJA

JKP Vodovod i kanalizacija Subotica obaveštava građane da račune za komunalne usluge mogu platiti putem elektronskog bankarstva:

 

I. Uplata računa objedinjene naplate za uslugu isporuke vode, odvođenja, prečiščavanja, odvoženja smeća i čišćenje dimnjaka: 

Takođe, račune građani mogu platiti na šalterima pošte, banke i mestima ovlaštenim za obavljanje platnog prometa.

 

II. Uplata rate reprograma:

 

III. Uplata priključka za vodu ili kanalizaciju:

 

IV. Uplata eksterne fakture: