Isporuka pitke vode

Zone rada vodovodne distribucione mreže

Zona 1 (Gradska) Zona 2 (Čantavirska) Zona 3 (Bajmočka)
Grad Čantavir Bajmok
Radanovac Višnjevac Mišićevo
Palić Novi Žednik Mala Bosna
Bački Vinogradi Stari Žednik Đurđin
Kelebija    
Bikovo    

Pregled broja priključaka po kategoriji potrošača

R.br. Kategorija potrošača Broj priključaka
1. Široka potrošnja 31.301
2. Kućni saveti 1.012
3. Privredne organizacije 1.194
4. Mala privreda 1.740
5. Ustanove 415
  Ukupno 35.662

Dužina vodovodne mreže

Materijal Naziv lokacije Dužina u m'
1. Jedinstveni distributivni sistem Grad Subotica - Palić 386.343,89
2. Mikro distributivni sistemi u vangradskim naseljima 197.245,58
3. UKUPNA DUŽINA JAVNE DISTRUBUTIVNE MREŽE 583.589,47

Struktura materijala vodovodne mreže u jedinstvenom distributivnom sistemu Subotica - Palić

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 256.230,52 65,4
PE 96.288,74 26,9
PVC 16.774,91 4,3
DCL 12.017,33 3,1
OSTALO 5.032,39 1,3
UKUPNO 386.343,89 100,0

Struktura materijala vodovodne mreže u vangradskim naseljima grada Subotice

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 129.020,95 66,3
PE 52.080,67 26,4
POC 955,51 0,5
PVC 14.550,68 7,4
OSTALO 637,8 0,3
UKUPNO 197.245,58 100,0

Delatnosti Distribucije vode

  • Kontrola funkcionisanja vodovodne distributivne mreže
  • Plansko – preventivno održavanje
  • Interventno održavanje mreže i priključaka
  • Održavanje kvaliteta vode u mreži
  • Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu
  • Izgradnja novih deonica vodovodne mreže i rekonstrukcija postojećih
  • Kontrola ispravnosti mernih instrumenata potrošnje vode – vodomera