Испорука питке воде

Зоне рада водоводне дистрибуционе мреже

Зона одржавања у надлежности РЈ одржавање - Суботица Зона одржавања у надлежности РЈ приградски водовод - Чантавир Зона одржавања у надлежности РЈ приградски водовод - Бајмок
Град Чантавир Бајмок
Радановац Вишњевац Мишићево
Палић Нови Жедник Мала Босна
Бачки Виногради Стари Жедник Ђурђин
Келебија    
Биково    

Преглед броја прикључака по категорији потрошача

Р.бр. Категорија потрошача Број прикључака
1. Широка потрошња 31.778
2. Кућни савети 1.987
3. Привредне организације 1.125
4. Мала привреда 1.553
5. Установе 512
  Укупно 36.955

Дужина водоводне мреже

Материјал Назив локације Дужина у m'
1. Јединствени дистрибутивни систем Суботица - Радановац - Палић 391.500,45 m
2. Дистрибутивни системи у ванградским насељима 196.537,43 m
3. УКУПНА ДУЖИНА ЈАВНЕ ДИСТРУБУТИВНЕ МРЕЖЕ 583.037,88 m

Структура материјала водоводне мреже у јединственом дистрибутивном систему Суботица - Радановац - Палић

Материјал Дужина Проценат [%]
AC 256.230,52 65,4
PE 96.288,74 26,9
PVC 16.774,91 4,3
DCL 12.017,33 3,1
ОСТАЛО 5.032,39 1,3
УКУПНО 386.343,89 100,0

Структура материјала водоводне мреже у ванградским насељима града Суботице

Материјал Дужина Проценат [%]
AC 129.020,95 66,3
PE 52.080,67 26,4
POC 955,51 0,5
PVC 14.550,68 7,4
ОСТАЛО 637,8 0,3
УКУПНО 197.245,58 100,0

Активности у надлежности Службе дистрибуције воде

  • Контрола функционисања водоводне дистрибутивне мреже
  • Планско – превентивно одржавање
  • Интервентно одржавање мреже и прикључака
  • Одржавање квалитета воде у мрежи
  • Израда нових прикључака на водоводну мрежу
  • Изградња нових деоница водоводне мреже и реконструкција постојећих
  • Детекција губитака на водоводној мрежи