jul
2020
30

JN 46/6-2020

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

OTVORENI POSTUPAK

RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA SA 1 PONUĐAČEM U TRAJANJU OD 24 MESECA

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (210 KB) 30.07.2020.
 2. Konkursna dokumentacija
  (562 KB) 30.07.2020.
 3. Odluka o zakjučenju okvirnog sporazuma
  (533 KB) 11.09.2020.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (111 KB) 24.09.2020.