Примедбе и предлози

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица постоји због потрошача/корисника услуга, а не обрнуто. У складу са захтевима система управљања квалитетом и заштитом животне средине на основу стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 у погледу комуницирања, идентификације и преиспитивања захтева корисника, поред усмених, писмених, телефонских и других облика обраћања, на овај начин Вам се пружа могућност да то учините и електронским путем.

Захтев за решавање приговора Преузимање
Формулар - Захтев за решавање рекламација (четворојезични)
Садржај рачуна ради доказивања постојања квара на интерној инсталацији потрошача и његовог отклањања

На свако Ваше постављено питање, примедбу, рекламацију, жалбу ... одговорићемо у најкраћем могућем року путем Службе за односе са потрошачима.

Пошаљи поруку