Karakteristike sistema

Modernizacija upravljanja sistemom nije još uvek sveobuhvatna u smislu akvizicije svih podataka o objektima, infrastrukturnim mrežama, priključcima i korisnicima usluga.

Odlaskom starijih majstora u penziju koji su svojevrsni „živi katastar“ svakodnevno se susrećemo sa zahtevima za određenim nedostajućim i objektivnim/tačnim podacima o sistemu koji su osnova za analize, planiranje, donošenje odluka i mera praćenja i poboljšanja funkcionisanja i razvoja sistema.

Iz tih razloga pristupili smo izradi karakteristika sistema i mapiranju osnovnih podataka, po principu agende, tj. otvorenosti za izmene, dopune postojećih i unošenje novih podataka.

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT - I

2

Godišnja proizvodnja vode

6.432.327 m3

3

Broj aktivnih bunara

32 bušenih na dubini do 200 m

4

Kapacitet izvorišta

425 l/s

5

Prerada vode

32 filtera tehnologija Culligan

6

Rezervoar za nivelaciju potrošnje

3000 m3

7

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorima

8

Potiskivanje vode

6 pumpi ukupne snage 1400 kW

9

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

10

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA GRADA

11

Ukupan broj stanovnika

98.434

12

Broj usluženog stanovništva

94.445

13

Ukupna dužina mreže

346,23 km

14

Broj priključaka–široka potroš.

18.850

15

Broj priključaka-kućni saveti

1.055

16

Broj domaćinstava u kuć.savet.

16.181

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT - II

2

Godišnja proizvodnja vode

674.350 m3

3

Broj aktivnih bunara

7

4

Kapacitet izvorišta

85 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorima

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

1

Létesítmény elnevezése

KÚT IGAZGATÓSÁG

2

Éves vízkitermelés

79.159 m3

3

Aktív kutak száma

1

4

Kapacitás

15 l/s

5

Víz fertőtlenítése

Automata klóradagoló

6

Vízminőség

Az ivóvíz egészségügyi előírásainak megfelelő

1

Naziv objekta

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2

Prečišćeno otpadnih voda god.

 11.133.208 m3

3

Vrsta tretmana

Mehaničko-hemijsko-biološki

4

Kapacitet u beskišnim danima

36000 m3/dan

5

Kapacitet u kišnim danima

72000 m3/dan

6

Kapacitet u dane velikih padavina

108000 m3/dan

7

Kvalitet izlazne (prečišćene) vode

prema Direktivi EU i domaćim propisima

8

Proizvodnja sopstvene el.energ.

U procesu digestije mulja (do 30 % ukupnih potreba)

9

Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA GRADA

10

Ukupan broj stanovnika - Grad

98.434

10a Ukupan broj stanovnika - prigradska naselja

43.120

11

Broj usluženog stanovništva - Grad

78.809

11a

Broj usluženog stanovništva - prigradska naselja

3.250

12

Ukupna dužina mreže - Grad

257,3 km

12a Ukupna dužina mreže - prigradska naselja

41.8

13

Broj priključaka – široka potrošnja - Grad

12.116

13a Broj priključaka–široka potrošnja - prigradska naselja

945

14

Broj priključaka - kućni saveti - Grad

884

14a Broj priključaka - kućni saveti - prigradska naselja

16

15

Broj domaćinstava u kućnim savetima - Grad

16.563

15a Broj domaćinstava u kućnim savetima - prigradska naselja

1.250

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT HG PALIĆ

2

Godišnja proizvodnja vode

139.039 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

13 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA PALIĆ

8

Ukupan broj stanovnika

6.969

9

Broj usluženog stanovništva

4.363

10

Ukupna dužina mreže

41,3 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

1.527

12

Broj priključaka-kućni saveti

18

13

Broj domaćinstava u kuć.savet.

123

14

Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA PALIĆ

15

Ukupan broj stanovnika

6.969

16

Broj usluženog stanovništva

3.097

17

Ukupna dužina mreže

29,1 km

18

Broj priključaka–široka potroš.

939

19

Broj priključaka-kućni saveti

13

20

Broj domaćinstava u kuć.savet.

87

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BIKOVO

2

Godišnja proizvodnja vode

27.452 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

5 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA BIKOVO

8

Ukupan broj stanovnika

1.188

9

Broj usluženog stanovništva

481

10

Ukupna dužina mreže

15,69

11

Broj priključaka–široka potroš.

186

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT KELEBIJA

2

Godišnja proizvodnja vode

13.920 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

9 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA KELEBIJA

8

Ukupan broj stanovnika

2.142

9

Broj usluženog stanovništva

218

10

Ukupna dužina mreže

3,36 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

79

12 Broj priključaka - kućni saveti

2

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BAČKI VINOGRADI

2

Godišnja proizvodnja vode

31.115 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

15 l/s

5

Prerada vode

ADART tehnologija – bez hemikalija

6

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

7

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

8

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA B.VINOGRAD

9

Ukupan broj stanovnika

1.922

10

Broj usluženog stanovništva

660

11

Ukupna dužina mreže

6,51 km

12

Broj priključaka – široka potroš.

254

13 Broj priključaka – kućni saveti

1

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT ČANTAVIR

2

Godišnja proizvodnja vode

432.706 m3

3

Broj aktivnih bunara

4

4

Kapacitet izvorišta

72 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ČANTAVIR

8

Ukupan broj stanovnika

7.158

9

Broj usluženog stanovništva

7.158

10

Ukupna dužina mreže

49,2 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

3.178

12

Broj priključaka-kućni saveti

7

13

Broj domaćinstava u kuć.savet.

89

14

Vrsta mreže

KANALIZAC. MREŽA ČANTAVIR

15 Ukupan broj stanovnika

7.158

16

Broj usluženog stanovništva

153

17

Ukupna dužina mreže

1,9 km

18

Broj priključaka–široka potroš.

6

19

Broj priključaka-kućni saveti

3

20

Broj domaćinstava u kuć.savet.

51

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT VIŠNJEVAC

2

Godišnja proizvodnja vode

37.025 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

16 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA VIŠNJEVAC

8

Ukupan broj stanovnika

543

9

Broj usluženog stanovništva

543

10

Ukupna dužina mreže

8,5 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

261

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT STARI ŽEDNIK

2

Godišnja proizvodnja vode

81.505 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

20 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ST. ŽEDNIK

8

Ukupan broj stanovnika

1.876

9

Broj usluženog stanovništva

1.612

10

Ukupna dužina mreže

12,45 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

626

12 Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA STARI ŽEDNIK

13 Ukupan broj stanovnika

1.876

14 Broj usluženog stanovništva

0

15 Ukupna dužina mreže

892.5

16 Broj priključaka–široka potroš.

0

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT NOVI ŽEDNIK

2

Godišnja proizvodnja vode

119.279 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

25 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA N.ŽEDNIK

8

Ukupan broj stanovnika

2.327

9

Broj usluženog stanovništva

2.189

10

Ukupna dužina mreže

18,7 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

847

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BAJMOK

2

Godišnja proizvodnja vode

402.943 m3

3

Broj aktivnih bunara

5

4

Kapacitet izvorišta

80 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA BAJMOK

8

Ukupan broj stanovnika

7.414

9

Broj usluženog stanovništva

7.414

10

Ukupna dužina mreže

57,34 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

3.086

12 Broj priključaka – kućni saveti

14

13 Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA BAJMOK

14 Ukupan broj stanovnika

7.414

15 Broj usluženog stanovništva

0

16 Ukupna dužina mreže

9,94 km

17 Broj priključaka – široka potrošnja

0

18 Broj priključaka – kućni saveti

0

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT MIŠIĆEVO

2

Godišnja proizvodnja vode

52.866 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

6 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA MIŠIĆEVO

8

Ukupan broj stanovnika

377

9

Broj usluženog stanovništva

377

10

Ukupna dužina mreže

4,9

11

Broj priključaka–široka potroš.

159

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT ĐURĐIN

2

Godišnja proizvodnja vode

70.372 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

20 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ĐURĐIN

8

Ukupan broj stanovnika

1.441

9

Broj usluženog stanovništva

1.095

10

Ukupna dužina mreže

13,5 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

427

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT MALA BOSNA

2

Godišnja proizvodnja vode

31.181 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

17 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA M.BOSNA

8

Ukupan broj stanovnika

1.076

9

Broj usluženog stanovništva

603

10

Ukupna dužina mreže

7,2 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

234