Сертификати за имплементацију и примену система менаџмента у ЈКП „Водовод и канализација “ Суботица

 

  • Систем за здравствену безбедност хране HACCP на основу Codex Alimentarius CAC/RPC 1 – 1969 Rev. 4 – 2003
  • Систем менаџмента квалитетом на основу стандарда ISO 9001:2015
  • Систем управљања заштитом животне средине на основу стандарда ISO 14001:2015
  • Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001:2018