Az irányítórendszer bevezetésének és alkalmazásának tanúsítványai a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ban

 

  • HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer a Codex Alimentarius CAC/RPC 1 – 1969 Rev. 4 – 2003 alapján
  • Minőségirányítási rendszer az ISO 9001:2015 szabvány szerint
  • Környezetirányítási rendszer az ISO 14001:2015 szabvány szerint
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018