Isporuka pitke vode

Zone rada vodovodne distribucione mreže

Zona održavanja u nadležnosti RJ održavanje - Subotica Zona održavanja u nadležnosti RJ prigradski vodovod - Čantavir Zona održavanja u nadležnosti RJ prigradski vodovod - Bajmok
Grad Čantavir Bajmok
Radanovac Višnjevac Mišićevo
Palić Novi Žednik Mala Bosna
Bački Vinogradi Stari Žednik Đurđin
Kelebija    
Bikovo    

Pregled broja priključaka po kategoriji potrošača

R.br. Kategorija potrošača Broj priključaka
1. Široka potrošnja 31.778
2. Kućni saveti 1.987
3. Privredne organizacije 1.125
4. Mala privreda 1.553
5. Ustanove 512
  Ukupno 36.955

Dužina vodovodne mreže

Materijal Naziv lokacije Dužina u m'
1. Jedinstveni distributivni sistem Subotica - Radanovac - Palić 391.500,45 m
2. Distributivni sistemi u vangradskim naseljima 196.537,43 m
3. UKUPNA DUŽINA JAVNE DISTRUBUTIVNE MREŽE 583.037,88 m

Struktura materijala vodovodne mreže u jedinstvenom distributivnom sistemu Subotica - Radanovac - Palić

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 256.230,52 65,4
PE 96.288,74 26,9
PVC 16.774,91 4,3
DCL 12.017,33 3,1
OSTALO 5.032,39 1,3
UKUPNO 386.343,89 100,0

Struktura materijala vodovodne mreže u vangradskim naseljima grada Subotice

Materijal Dužina Procenat [%]
AC 129.020,95 66,3
PE 52.080,67 26,4
POC 955,51 0,5
PVC 14.550,68 7,4
OSTALO 637,8 0,3
UKUPNO 197.245,58 100,0

Aktivnosti u nadležnosti Službe distribucije vode

  • Kontrola funkcionisanja vodovodne distributivne mreže
  • Plansko – preventivno održavanje
  • Interventno održavanje mreže i priključaka
  • Održavanje kvaliteta vode u mreži
  • Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu
  • Izgradnja novih deonica vodovodne mreže i rekonstrukcija postojećih
  • Detekcija gubitaka na vodovodnoj mreži