Mapa usluga po lokacijama

(Prelaskom miša preko tačaka dobijaju se osnovni parametri sa objekata)

Mapa usluga služi posetiocima naše Internet stranice da se, zavisno od njihovog interesa i lokacije stanovanja, upoznaju sa osnovnim parametrima funkcionalnih objekata i infrastrukturnih mreža vodovoda i kanalizacije. Širi broj podataka/parametara možete naći u Karakteristike sistema.

Danas još uvek nisu rešeni problemi vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u gradu i prigradskim naseljima Subotice.

Koji su ti problemi i koliko je potrebna sredstava za investiranje u njihovo rešenje možete videti u priloženoj prezentaciji: ZA SADAŠNJE I BUDUĆE GENERACIJE – Potrebne investicije u komunalnoj vodoprivredi Subotice.

Prezentacija direktora: ZA SADAŠNJE I BUDUĆE GENERACIJE !

{"Subotica":{"title":"BUNAR UPRAVA","positionTop":"80","positonLeft":"340","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 79.159 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 15 l\/s","Size":{"width":"20","height":"20"}},"PPOV":{"title":"PPOV","positionTop":"135","positonLeft":"385","description":"Pre\u010di\u0161\u0107eno otpadnih voda god.: 11.054.495 m3<br\/>Vrsta tretmana: Mehani\u010dko-hemijsko-biolo\u0161ki<br\/>Kvalitet izlazne (pre\u010di\u0161\u0107ene)vode: prema Direktivi EU i doma\u0107im propisima<br\/>Proizvodnja sopstvene el.energ.: U procesu digestije mulja (35-40 % ukupnih potreba)<br\/>Vrsta mre\u017ee: KANALIZACIONA MRE\u017dA GRADA<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 234,07 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 15.436<br\/>Broj priklju\u010daka-ku\u0107ni saveti: 773"},"Palic":{"title":"VODOZAHVAT HG PALI\u0106","positionTop":"107","positonLeft":"472","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 209.019 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 20 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA PALI\u0106<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 29,24 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 1.508<br\/>Broj priklju\u010daka-ku\u0107ni saveti: 16<br\/>Vrsta mre\u017ee: KANALIZACIONA MRE\u017dA PALI\u0106<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 24,42 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 979<br\/>Broj priklju\u010daka-ku\u0107ni saveti: 16"},"Vodozahvat1":{"title":"VODOZAHVAT - I","positionTop":"61","positonLeft":"314","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 5.732.937 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 350 l\/s<br\/>Prerada vode: 32 filtera tehnologija Culligan<br\/>Kvalitet vode: prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za pi\u0107e<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA GRADA<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 327,2 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 19.763<br\/>Broj priklju\u010daka-ku\u0107ni saveti: 797"},"Vodozahvat2":{"title":"VODOZAHVAT - II","positionTop":"106","positonLeft":"396","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 795.374 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 80 l\/s"},"Granicar":{"title":"BUNAR GRANI\u010cAR","positionTop":"32","positonLeft":"367","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 24.954 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 12 l\/s"},"Kelebija":{"title":"VODOZAHVAT KELEBIJA","positionTop":"27","positonLeft":"237","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 10.234 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 12 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA KELEBIJA<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 3,38 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 61"},"BackiVinogradi":{"title":"VODOZAHVAT B. VINOGRADI","positionTop":"46","positonLeft":"576","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 31.115 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 15 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA B.VINOGRAD<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 4,98 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 253"},"MalaBosna":{"title":"VODOZAHVAT MALA BOSNA","positionTop":"213","positonLeft":"239","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 31.673 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 10 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA M.BOSNA<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 6,58 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 234"},"Misicevo":{"title":"VODOZAHVAT MI\u0160I\u0106EVO","positionTop":"305","positonLeft":"124","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 27.567 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 12 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA MI\u0160I\u0106EVO<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 4,78<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 162"},"Bajmok":{"title":"VODOZAHVAT BAJMOK","positionTop":"337","positonLeft":"42","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 409.224 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 80 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA BAJMOK<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 53,31 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 3.101"},"Djurdjin":{"title":"VODOZAHVAT \u0110UR\u0110IN","positionTop":"378","positonLeft":"180","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 79.783 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 25 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA \u0110UR\u0110IN<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 4,57 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 424<br\/><br\/>VODOZAHVAT MALA BOSNA: <br\/>Godi\u0161nja proizvodnja vode: 31.673 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 10 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA M.BOSNA<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 6,58 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 234"},"StariZednik":{"title":"VODOZAHVAT STARI \u017dEDNIK","positionTop":"378","positonLeft":"285","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 109.816 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 25 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA ST. \u017dEDNIK<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 12,06 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 621"},"NoviZednik":{"title":"VODOZAHVAT NOVI \u017dEDNIK","positionTop":"402","positonLeft":"353","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 135.886 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 25 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA N.\u017dEDNIK<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 18,46 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 848"},"Visnjevac":{"title":"VODOZAHVAT VI\u0160NJEVAC","positionTop":"367","positonLeft":"444","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 29.760 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 12 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA VI\u0160NJEVAC<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 8,29 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 261"},"Cantavir":{"title":"VODOZAHVAT \u010cANTAVIR","positionTop":"424","positonLeft":"480","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 430.359 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 80 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA \u010cANTAVIR<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 48,36 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 2.642<br\/>Broj priklju\u010daka-ku\u0107ni saveti: 7<br\/>Vrsta mre\u017ee: KANALIZAC. MRE\u017dA \u010cANTAVIR<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 1,07 km<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 9<br\/>Broj priklju\u010daka-ku\u0107ni saveti: 7"},"Bikovo":{"title":"VODOZAHVAT BIKOVO","positionTop":"272","positonLeft":"457","description":"Godi\u0161nja proizvodnja vode: 17.061 m3<br\/>Kapacitet izvori\u0161ta: 10 l\/s<br\/>Vrsta mre\u017ee: VODOVODNA MRE\u017dA BIKOVO<br\/>Ukupna du\u017eina mre\u017ee: 14,34<br\/>Broj priklju\u010daka\u2013\u0161iroka potro\u0161.: 167"}}

BUNAR UPRAVA

Godišnja proizvodnja vode: 79.159 m3
Kapacitet izvorišta: 15 l/s

PPOV

Prečišćeno otpadnih voda god.: 11.054.495 m3
Vrsta tretmana: Mehaničko-hemijsko-biološki
Kvalitet izlazne (prečišćene)vode: prema Direktivi EU i domaćim propisima
Proizvodnja sopstvene el.energ.: U procesu digestije mulja (35-40 % ukupnih potreba)
Vrsta mreže: KANALIZACIONA MREŽA GRADA
Ukupna dužina mreže: 234,07 km
Broj priključaka–široka potroš.: 15.436
Broj priključaka-kućni saveti: 773

VODOZAHVAT HG PALIĆ

Godišnja proizvodnja vode: 209.019 m3
Kapacitet izvorišta: 20 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA PALIĆ
Ukupna dužina mreže: 29,24 km
Broj priključaka–široka potroš.: 1.508
Broj priključaka-kućni saveti: 16
Vrsta mreže: KANALIZACIONA MREŽA PALIĆ
Ukupna dužina mreže: 24,42 km
Broj priključaka–široka potroš.: 979
Broj priključaka-kućni saveti: 16

VODOZAHVAT - I

Godišnja proizvodnja vode: 5.732.937 m3
Kapacitet izvorišta: 350 l/s
Prerada vode: 32 filtera tehnologija Culligan
Kvalitet vode: prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA GRADA
Ukupna dužina mreže: 327,2 km
Broj priključaka–široka potroš.: 19.763
Broj priključaka-kućni saveti: 797

VODOZAHVAT - II

Godišnja proizvodnja vode: 795.374 m3
Kapacitet izvorišta: 80 l/s

BUNAR GRANIČAR

Godišnja proizvodnja vode: 24.954 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s

VODOZAHVAT KELEBIJA

Godišnja proizvodnja vode: 10.234 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA KELEBIJA
Ukupna dužina mreže: 3,38 km
Broj priključaka–široka potroš.: 61

VODOZAHVAT B. VINOGRADI

Godišnja proizvodnja vode: 31.115 m3
Kapacitet izvorišta: 15 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA B.VINOGRAD
Ukupna dužina mreže: 4,98 km
Broj priključaka–široka potroš.: 253

VODOZAHVAT MALA BOSNA

Godišnja proizvodnja vode: 31.673 m3
Kapacitet izvorišta: 10 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA M.BOSNA
Ukupna dužina mreže: 6,58 km
Broj priključaka–široka potroš.: 234

VODOZAHVAT MIŠIĆEVO

Godišnja proizvodnja vode: 27.567 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA MIŠIĆEVO
Ukupna dužina mreže: 4,78
Broj priključaka–široka potroš.: 162

VODOZAHVAT BAJMOK

Godišnja proizvodnja vode: 409.224 m3
Kapacitet izvorišta: 80 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA BAJMOK
Ukupna dužina mreže: 53,31 km
Broj priključaka–široka potroš.: 3.101

VODOZAHVAT ĐURĐIN

Godišnja proizvodnja vode: 79.783 m3
Kapacitet izvorišta: 25 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA ĐURĐIN
Ukupna dužina mreže: 4,57 km
Broj priključaka–široka potroš.: 424

VODOZAHVAT MALA BOSNA:
Godišnja proizvodnja vode: 31.673 m3
Kapacitet izvorišta: 10 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA M.BOSNA
Ukupna dužina mreže: 6,58 km
Broj priključaka–široka potroš.: 234

VODOZAHVAT STARI ŽEDNIK

Godišnja proizvodnja vode: 109.816 m3
Kapacitet izvorišta: 25 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA ST. ŽEDNIK
Ukupna dužina mreže: 12,06 km
Broj priključaka–široka potroš.: 621

VODOZAHVAT NOVI ŽEDNIK

Godišnja proizvodnja vode: 135.886 m3
Kapacitet izvorišta: 25 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA N.ŽEDNIK
Ukupna dužina mreže: 18,46 km
Broj priključaka–široka potroš.: 848

VODOZAHVAT VIŠNJEVAC

Godišnja proizvodnja vode: 29.760 m3
Kapacitet izvorišta: 12 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA VIŠNJEVAC
Ukupna dužina mreže: 8,29 km
Broj priključaka–široka potroš.: 261

VODOZAHVAT ČANTAVIR

Godišnja proizvodnja vode: 430.359 m3
Kapacitet izvorišta: 80 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA ČANTAVIR
Ukupna dužina mreže: 48,36 km
Broj priključaka–široka potroš.: 2.642
Broj priključaka-kućni saveti: 7
Vrsta mreže: KANALIZAC. MREŽA ČANTAVIR
Ukupna dužina mreže: 1,07 km
Broj priključaka–široka potroš.: 9
Broj priključaka-kućni saveti: 7

VODOZAHVAT BIKOVO

Godišnja proizvodnja vode: 17.061 m3
Kapacitet izvorišta: 10 l/s
Vrsta mreže: VODOVODNA MREŽA BIKOVO
Ukupna dužina mreže: 14,34
Broj priključaka–široka potroš.: 167