Karakteristike sistema

Modernizacija upravljanja sistemom nije još uvek sveobuhvatna u smislu akvizicije svih podataka o objektima, infrastrukturnim mrežama, priključcima i korisnicima usluga.

Odlaskom starijih majstora u penziju koji su svojevrsni „živi katastar“ svakodnevno se susrećemo sa zahtevima za određenim nedostajućim i objektivnim/tačnim podacima o sistemu koji su osnova za analize, planiranje, donošenje odluka i mera praćenja i poboljšanja funkcionisanja i razvoja sistema.

Iz tih razloga pristupili smo izradi karakteristika sistema i mapiranju osnovnih podataka, po principu agende, tj. otvorenosti za izmene, dopune postojećih i unošenje novih podataka.

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT - I

2

Godišnja proizvodnja vode

6.714.290 m3

3

Broj aktivnih bunara

32 bušenih na dubini do 200 m

4

Kapacitet izvorišta

425 l/s

5

Prerada vode

32 filtera tehnologija Culligan

6

Rezervoar za nivelaciju potrošnje

3000 m3

7

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorima

8

Potiskivanje vode

6 pumpi ukupne snage 1400 kW

9

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

10

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA GRADA

11

Ukupan broj stanovnika

98.434

12

Broj usluženog stanovništva

96.489

13

Ukupna dužina mreže

335 km

14

Broj priključaka–široka potroš.

19.065

15

Broj priključaka-kućni saveti

1.192

16

Broj domaćinstava u kuć.savet.

16.861

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT - II

2

Godišnja proizvodnja vode

302.381 m3

3

Broj aktivnih bunara

7

4

Kapacitet izvorišta

85 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorima

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

1

Naziv objekta

BUNAR UPRAVA

2

Godišnja proizvodnja vode

79.159 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

15 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

1

Naziv objekta

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2

Prečišćeno otpadnih voda god.

 9.790.085 m3

3

Vrsta tretmana

Mehaničko-hemijsko-biološki

4

Kapacitet u beskišnim danima

36000 m3/dan

5

Kapacitet u kišnim danima

72000 m3/dan

6

Kapacitet u dane velikih padavina

108000 m3/dan

7

Kvalitet izlazne (prečišćene) vode

prema Direktivi EU i domaćim propisima

8

Proizvodnja sopstvene el.energ.

U procesu digestije mulja (do 30 % ukupnih potreba)

9

Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA GRADA

10

Ukupan broj stanovnika - Grad

98.434

10a Ukupan broj stanovnika - prigradska naselja

43.120

11

Broj usluženog stanovništva - Grad

79.498

11a

Broj usluženog stanovništva - prigradska naselja

3.325

12

Ukupna dužina mreže - Grad

256 km

12a Ukupna dužina mreže - prigradska naselja

62 km

13

Broj priključaka – široka potrošnja - Grad

12.214

13a Broj priključaka–široka potrošnja - prigradska naselja

979

14

Broj priključaka - kućni saveti - Grad

1080

14a Broj priključaka - kućni saveti - prigradska naselja

16

15

Broj domaćinstava u kućnim savetima - Grad

16.572

15a Broj domaćinstava u kućnim savetima - prigradska naselja

139

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT HG PALIĆ

2

Godišnja proizvodnja vode

186.250 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

13 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA PALIĆ

8

Ukupan broj stanovnika

6.969

9

Broj usluženog stanovništva

4.402

10

Ukupna dužina mreže

23,5 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

1.754

12

Broj priključaka-kućni saveti

17

13

Broj domaćinstava u kuć.savet.

132

14

Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA PALIĆ

15

Ukupan broj stanovnika

6.969

16

Broj usluženog stanovništva

3.169

17

Ukupna dužina mreže

49,2 km

18

Broj priključaka–široka potroš.

974

19

Broj priključaka-kućni saveti

13

20

Broj domaćinstava u kuć.savet.

87

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BIKOVO

2

Godišnja proizvodnja vode

28.497 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

5 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA BIKOVO

8

Ukupan broj stanovnika

1.188

9

Broj usluženog stanovništva

491

10

Ukupna dužina mreže

15,69 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

190

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT KELEBIJA

2

Godišnja proizvodnja vode

13.294 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

9 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA KELEBIJA

8

Ukupan broj stanovnika

2.142

9

Broj usluženog stanovništva

221

10

Ukupna dužina mreže

3,43 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

79

12 Broj priključaka - kućni saveti

2

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BAČKI VINOGRADI

2

Godišnja proizvodnja vode

35.345 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

15 l/s

5

Prerada vode

ADART tehnologija – bez hemikalija

6

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

7

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

8

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA B.VINOGRAD

9

Ukupan broj stanovnika

1.922

10

Broj usluženog stanovništva

660

11

Ukupna dužina mreže

6,51 km

12

Broj priključaka – široka potroš.

254

13 Broj priključaka – kućni saveti

1

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT ČANTAVIR

2

Godišnja proizvodnja vode

433.749 m3

3

Broj aktivnih bunara

4

4

Kapacitet izvorišta

72 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ČANTAVIR

8

Ukupan broj stanovnika

7.158

9

Broj usluženog stanovništva

7.158

10

Ukupna dužina mreže

49,2 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

2.908

12

Broj priključaka-kućni saveti

7

13

Broj domaćinstava u kuć.savet.

92

14

Vrsta mreže

KANALIZAC. MREŽA ČANTAVIR

15 Ukupan broj stanovnika

7.158

16

Broj usluženog stanovništva

153

17

Ukupna dužina mreže

1,9 km

18

Broj priključaka–široka potroš.

6

19

Broj priključaka-kućni saveti

3

20

Broj domaćinstava u kuć.savet.

51

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT VIŠNJEVAC

2

Godišnja proizvodnja vode

43.443 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

16 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA VIŠNJEVAC

8

Ukupan broj stanovnika

543

9

Broj usluženog stanovništva

543

10

Ukupna dužina mreže

8,5 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

263

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT STARI ŽEDNIK

2

Godišnja proizvodnja vode

84.017 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

20 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ST. ŽEDNIK

8

Ukupan broj stanovnika

1.876

9

Broj usluženog stanovništva

1.612

10

Ukupna dužina mreže

12,45 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

626

12 Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA STARI ŽEDNIK

13 Ukupan broj stanovnika

1.876

14 Broj usluženog stanovništva

0

15 Ukupna dužina mreže

892.5

16 Broj priključaka–široka potroš.

0

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT NOVI ŽEDNIK

2

Godišnja proizvodnja vode

112.950 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

25 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA N.ŽEDNIK

8

Ukupan broj stanovnika

2.327

9

Broj usluženog stanovništva

2.189

10

Ukupna dužina mreže

18,7 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

847

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BAJMOK

2

Godišnja proizvodnja vode

415.886 m3

3

Broj aktivnih bunara

5

4

Kapacitet izvorišta

80 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA BAJMOK

8

Ukupan broj stanovnika

7.414

9

Broj usluženog stanovništva

7.414

10

Ukupna dužina mreže

57,27 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

3.099

12 Broj priključaka – kućni saveti

14

13 Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA BAJMOK

14 Ukupan broj stanovnika

7.414

15 Broj usluženog stanovništva

0

16 Ukupna dužina mreže

9,94 km

17 Broj priključaka – široka potrošnja

0

18 Broj priključaka – kućni saveti

0

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT MIŠIĆEVO

2

Godišnja proizvodnja vode

51.634 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

6 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA MIŠIĆEVO

8

Ukupan broj stanovnika

377

9

Broj usluženog stanovništva

377

10

Ukupna dužina mreže

4,9

11

Broj priključaka–široka potroš.

159

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT ĐURĐIN

2

Godišnja proizvodnja vode

68.375 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

20 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ĐURĐIN

8

Ukupan broj stanovnika

1.441

9

Broj usluženog stanovništva

1.095

10

Ukupna dužina mreže

13,5 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

427

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT MALA BOSNA

2

Godišnja proizvodnja vode

33.817 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

17 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA M.BOSNA

8

Ukupan broj stanovnika

1.076

9

Broj usluženog stanovništva

606

10

Ukupna dužina mreže

7,2 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

234

UGLEDNA SITUACIJA VODOVODNE MREŽE -SUBOTICA - RADANOVAC - PALIĆ-

Predmetni sadržaj je iz elektronske arhive podataka GIS-a JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica  

UGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIONE MREŽE -SUBOTICA-PALIĆ-

Predmetni sadržaj je iz elektronske arhive podataka GIS-a JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica  

SITUACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE  - NASELJE BAJMOK

Predmetni sadržaj je iz elektronske arhive podataka GIS-a JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica  

SITUACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE  - NASELJE ČANTAVIR, BAČKO DUŠANOVO

Predmetni sadržaj je iz elektronske arhive podataka GIS-a JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica