Zašto odluka o primeni zahteva međunarodnih standarda ?!

Komunalna infrastruktura ima, uostalom, kao i delatnost, poseban značaj za kvalitet življenja, privređivanje, održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Građevinski objekti vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda, kao i vodovodna i kanalizaciona mreža, nisu atraktivni kao visoke zgrade i mostovi, oni ne uživaju pažnju i zainteresovanost javnosti, jer su, uglavnom, na periferiji ili zbog dubine, oku posmatrača nevidljivi. Priprema projektne dokumentacije i izgradnja objekata i infrastrukturnih mreža je duga, trajanje dugovečno, a njihova cena, kako izgradnje, tako i održavanje za uredno funkcionisanje, veoma visoka.

Naša zajednica, privreda, građani, MZ, institucije ... a svakako i naši zaposleni su u prethodnih pola veka GRADILI i GRADE misiju i viziju našeg javnog preduzeća, orjentisanu ka ZADOVOLJSTVU naših korisnika usluga.

Upravo rezultate tih pola veka smo, razmenjujući znanja i iskustva sa istim preduzećima u domaćem i međunarodnom okruženju, UGRADILI DANAS u naš rad i razvoj. To je doprinelo da ispunimo uslove za sertifikaciju, implementaciju i primenu međunarodnih standarda u svim bitnim aspektima upravljanja preduzećem.

Početkom marta 2013. godine, u skladu sa zahtevima standarda, pristupili smo novoj, procesno orjentisanoj, organizaciji Preduzeća. To znači da smo hteli da budemo iznutra takvi KAKO NAS NAŠI GRAĐANI – KORISNICI ŽELE VIDETI SPOLJA.

  • Jasno smo definisali granice i uzajamne veze, procedure, tokove procesa, merljive ciljeve i praćenje njihovog ostvarenja, za 4 proizvodna sektora i sve ostale uslužne organizacione jedinice njima, odnosno korisnicima, PODREDILI !
  • Akcenat je dat na ODNOSE SA POTROŠAČIMA i KONTROLI KVALITETA i ZAŠTITE procesa rada, vode za piće i prečišćenih otpadnih voda i vodomeru – kao vodećem instrumentu tačnosti merenja i racionalnom odnosu prema potrošnji vode !