Zašto primena IMS u preduzeću ?!

Pojava eksternog pritiska od strane države, koji se ispoljava kroz donošenje velikog broja zakona i propisa i kroz izuzetno oštre kazne za i najmanju omašku u njihovoj primeni, te jačanje pritiska javnosti koja zahteva zdravu životnu i bezbednu radnu sredinu, nagoni preduzeća da preispitaju svoju praksu u oblasti sistema menadžmenta. Prema tome, postaje očigledno da preduzeće mora da pronađe optimalan put za istovremeno i što racionalnije zadovoljenje svih eksternih i internih zahteva.

Odgovor se nalazi u primeni integrisanih sistema menadžmenta (IMS), dakle sistema koji je usmeren na unapređenje procesa rada u svim oblastima značajnim za preduzeće.

Pri donošenju odluke o primeni zahteva odgovarajućih standarda ISO u preduzeću, kao i pri uspostavljanju IMS – a, potrebno je znati ODGOVORE na sledeća PITANJA:

  • Koje ciljeve treba postići ?
  • Ko su zainteresovane strane i šta očekuju od preduzeća ?

Takođe, potrošači, lokalna vlast, lokalna zajednica, razne agencije i zaposleni mogu da podstaknu poboljšanja, performanse okoline i kao posledicu, da prihvate viši integrisani pristup sistemima menadžmenta. Potreba da se povinuju rastućim strogim propisima, znači da preduzeće mora da demonstrira poboljšanja u menadžmentu kvaliteta, performansama životne sredine i boljem zdravlju i bezbednosti.