Oblast primene standarda

 

Datum sertifikacije Sistem Standard Područje primene
17.05.2012. Sistem za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP Snabdevanje vodom za piće

08.11.2017.

 

 

25.09.2019

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta životnom sredinom

 

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 

ISO 45001:2018

Proizvodnja, distribucija i kontrola kvaliteta vode za piće

Odvođenje, prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda

 

Projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže