Ciljevi integrisanog sistema menadžmenta

(sistema menadžmenta kvaliteta, sistema upravljanja životnom sredinom i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)

 

  • zadovoljavanje zahteva i potreba postojećih i očekivanja budućih korisnika usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda;
  • odgovoran odnos prema prirodnim resursima, životnoj sredini, zdravlju ljudi i bezbednosti na radu;
  • visok stepen odovornosti svih zaposlenih na očuvanja životne i radne sredine;
  • odgovorno poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i standardima;
  • stručno usavršavanje zaposlenih uz poštovanje  ekonomskih ciljeva razvoja i dobrobiti svakog pojedinca u zajednici;
  • kontinualni razvoj sistema u skladu sa zahtevima društva uz primenu novih tehničkih i tehnoloških rešenja;